Y rhaglenni mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd? Y rhai sy'n ymroddedig i goginio.

0
rhaglenni mwyaf poblogaidd y foment
- Hysbyseb -

Mae'r rhaglenni teledu sy'n ymroddedig i'r gegin wedi bod yn mwynhau cryn lwyddiant ers rhai blynyddoedd bellach. Maent yn rhaglenni adloniant ysgafn a chyfeillgar i deuluoedd lle mae cyfranogwyr yn cystadlu trwy berfformio tiwtorialau ar y ffordd orau o baratoi'r ryseitiau a gynigir ym mhob pennod.

Mae'r herwyr sy'n ymladd yn y gegin yn bobl gyffredin, yn gogyddion serennog neu'n berchnogion bwytai Eidalaidd pwysig.

Bwyd gyda'i flas a'i briodweddau maethol, sy'n wahanol ar gyfer pob bwyd, yw ffwlcrwm y math hwn o drosglwyddiad sy'n cadw miloedd o bobl wedi'u gludo i'r sgrin deledu wedi'u denu gan y posibilrwydd o amrywio'r fwydlen ddyddiol arferol trwy ddysgu ryseitiau newydd.

Il rhaglen deledu gyfatebol i Loteri'r Eidal "Mae hi bob amser yn hanner dydd!" a arweinir gan Antonella Clerici yn enghraifft o sioe Cogydd Eidalaidd, ond mae rhaglen gyntaf y duedd hon yn dyddio'n ôl i ddiwedd y 90au ac mae ganddi wreiddiau tramor.

- Hysbyseb -

Yn y bwyty gydag agwedd feirniadol

Mae dilyn rhaglenni fel y Cook Show wedi dylanwadu ar gyfran fawr o’r boblogaeth sydd, o’i gymharu â’r gorffennol, yn fwyfwy sylwgar i ansawdd y bwyd, yn enwedig y bwyd a weinir mewn bwytai.

Rhoddir sylw cyfartal yn amlach ac yn amlach i winoedd i'w paru â'r cyrsiau oherwydd bod gan bob pryd ei win ei hun: gwyn i'r pysgod a choch ar gyfer y cig.

Mae cyflwyniad y seigiau yn agwedd arall na chaiff ei diystyru gan wylwyr y rhaglenni sy'n ymroddedig i goginio sydd hyd yn oed gartref wrth eu bodd yn syfrdanu gwesteion trwy greu coreograffi coginiol cynyddol gywrain.

- Hysbyseb -

Yn yr Eidal, mae coginio wedi cynrychioli cwlt go iawn dros y canrifoedd, mae bwydydd Eidalaidd pur fel pasta a pizza yn hysbys ac yn cael eu gwerthfawrogi yn yr holl wledydd hynny lle cawsant eu cyflwyno diolch i ymfudo ein cydwladwyr sydd wedi agor nifer o fwytai dramor.

Effeithiau'r Sioe Goginio ar goginio bob dydd

Mae bwyd Eidalaidd yn ased gwerthfawr o draddodiad i'w gadw, ei drosglwyddo a'i ddosbarthu, i rhaglenni teledu sy'n canolbwyntio ar goginio maent yn helpu i ledaenu ryseitiau traddodiad coginio da trwy ddileu ffiniau rhanbarthol.

Yn aml iawn ychwanegir chwa o fodernrwydd at y rysáit draddodiadol diolch i ychwanegu rhai cynhwysion sy'n cyfoethogi'r ryseitiau heb eu ystumio.


Mae'r amrywiadau hyn yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan bobl ifanc ond yn cael eu beirniadu gan geidwadwyr sy'n anghymeradwyo rhai dewisiadau a ystyrir yn rhy feiddgar.

Mae'r ryseitiau a gynigir ar y teledu yn cyfoethogi'r fwydlen ddyddiol gyda syniadau newydd, gan awgrymu hefyd seigiau i'w paratoi i wneud argraff dda gyda'r gwesteion tra bod ganddynt gyllideb fach.

Mae cyfyngu ar wastraff drwy wneud siopa gofalus yn bwysig iawn yn y cyfnod hwn o argyfwng economaidd yr ydym yn mynd drwyddo, felly croesewir awgrymiadau arbed bwyd gan y cogyddion gorau.

Yn wahanol i raglenni teledu sy’n canolbwyntio ar themâu nad ydynt yn greadigol ac ysgogol iawn, mae bwyd da yn thema sy’n dueddol o wefreiddio gwylwyr trwy eu cymryd yn llythrennol gan y gwddf, yn sicr dyma’r allwedd i lwyddiant y Cook Show.

- Hysbyseb -
Erthygl flaenorolTotti ac Ilary, cefndir ysgytwol newydd ar y bagiau o anghytgord
Erthygl nesafMae Giovanni Angiolini yn anghofio Michelle Hunziker gyda chyflwynydd: dyna pwy yw hi
Mae'r rhan hon o'n Cylchgrawn hefyd yn delio â rhannu'r erthyglau mwyaf diddorol, hardd a pherthnasol a olygwyd gan Blogiau eraill a chan y Cylchgronau pwysicaf ac enwog ar y we ac sydd wedi caniatáu eu rhannu trwy adael eu porthwyr yn agored i'w cyfnewid. Gwneir hyn am ddim ac nid er elw ond gyda'r unig fwriad i rannu gwerth y cynnwys a fynegir yng nghymuned y we. Felly ... pam dal i ysgrifennu ar bynciau fel ffasiwn? Y colur? Y clecs? Estheteg, harddwch a rhyw? Neu fwy? Oherwydd pan fydd menywod a'u hysbrydoliaeth yn ei wneud, mae popeth yn ymgymryd â gweledigaeth newydd, cyfeiriad newydd, eironi newydd. Mae popeth yn newid ac mae popeth yn goleuo arlliwiau ac arlliwiau newydd, oherwydd mae'r bydysawd benywaidd yn balet enfawr gyda lliwiau anfeidrol a newydd bob amser! Mae deallusrwydd wittier, mwy cynnil, sensitif, mwy prydferth ... ... a harddwch yn achub y byd!

GADEWCH SYLW

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Darganfyddwch sut mae'ch data yn cael ei brosesu.