Arglwydd y Nos yn y Ffair Lyfrau ac yn Libri yn Piazza

1
Y boneddwr yn y nos
- Hysbyseb -

Mae tua hanner cant o stondinau yn aros am ymwelwyr â “Libri in Piazza” a drefnwyd ar gyfer 2 a 3 Ebrill yn Rivoli (Turin), gan gynnwys tair gorsaf radio a theledu. Mae dau faes sy'n eu rhannu, un wedi'i neilltuo i'r genre “comics” a'r llall i gyhoeddwyr.

Mae'r digwyddiad yn cynnwys rhaglen gyfoethog o ddigwyddiadau cyfochrog, o'r seremoni groeso gyda'r awdurdodau lleol a'r fam fedydd Elena Mirullo, i'r cyfarfodydd gyda'r awduron, o gyflwyno gweithiau ac awduron yn yr Ystafell Gynadledda yn Piazza Martiri della Libertà, i lenyddol aperitifau yn y gweithgareddau masnachol trwy Piol. 

Yn olaf, stondin y sefydliad, y CSU, Collettivo Scrittori Uniti, grŵp o selogion ysgrifennu a anwyd gyda'r nod o hyrwyddo llyfrau yn ystod ffeiriau cenedlaethol. Wedi'i leoli ger y Sala Convegni, bydd yn cynnal nifer o weithiau ac ymhlith y rhain, am y tro cyntaf yn y sgwâr, y llyfr The Lord of the Night, dirgelwch yn Fenis o 1605. 

Maent i gyd wedi'u profi gyda chyfarfyddiadau cerddorol byw yn ogystal â mewnwelediad ar faterion cyfoes a gweithgareddau gêm fideo. 

- Hysbyseb -

Nid oes angen cyflwyniad ar y Ffair Lyfrau Ryngwladol, eleni yn ei rhifyn XXXIV sydd, fel bob amser, yn argoeli i fod yn llawn o gyfarfodydd a digwyddiadau rhyfeddol. 

O dan y teitl "Calonnau Gwyllt", bydd y myfyrdodau'n troi o amgylch y thema o chwilio am obaith i'r dyfodol, chwiliad nad yw byth yn cefnu arnom er gwaethaf y byd aflonydd, cythryblus sy'n llawn problemau enfawr yr ydym yn byw ynddo. 

- Hysbyseb -


Croeswyd yr 81 mil metr sgwâr o'r rhifyn diwethaf gan dros 150 mil o ymwelwyr. Gyda'r gobaith pendant o ailadrodd y llwyddiant, cynhelir arddangosfa 2022 ym mhrifddinas Piedmont rhwng 19 a 23 Mai yn y Lingotto Fiere yn trwy Nizza a thu hwnt. Mewn gwirionedd, bydd menter Salone Off yn dod â llyfrau a sioeau y tu allan i'r pafiliynau, gyda golwg freintiedig ar y maestrefi a'r ardal fetropolitan. 

Ymhlith actorion niferus y ffair gyhoeddi Eidalaidd fwyaf, awduron, llyfrwerthwyr, llyfrgellwyr, athrawon a myfyrwyr, tai cyhoeddi a llawer, llawer o ddarllenwyr, bydd Neuadd 2 unwaith eto yn cynnal stondin yr United Writers Collective. Yma bydd gweithiau nifer o awduron ar gael, gan gynnwys y llyfr Il Signore di Notte, gwaith cyntaf Gustavo Vitali, sydd, fel yr adroddwyd ar wefan y llyfr ei hun, yn cael adolygiadau difyr gan ddarllenwyr a gweithwyr proffesiynol. Bydd yr un awdur yn bresennol ddydd Iau 19 Mai a dydd Gwener 20.

Am fwy o wybodaeth am y llyfr melyn "The Lord of the Night" cysylltwch â'r awdur

Gustavo Vitali - 335 5852431 - skype: gustavo.vitali - gustavo (AT) gustavovitali.it

safle swyddogol - Tudalen Facebook - delweddaeth rhad ac am ddim i'w ddefnyddio

- Hysbyseb -

1 SYLW

 1. Diolch i'ch staff golygyddol am gyhoeddiad caredig y datganiad i'r wasg ar fy nghyfranogiad yn "Libri in Piazza" ac yn Ffair Lyfrau Turin.
  Yn fuan, bydd dolen i'r dudalen hon yn cael ei chynnwys yn adolygiadau'r wasg o'r llyfr.
  Gall y darllenwyr mwyaf chwilfrydig ddod o hyd i wybodaeth arall am y llyfr The Lord of the Night ar wefan a thudalen facebook y llyfr ei hun.
  Yn fuan

  https://www.ilsignoredinotte.it/
  https://www.facebook.com/ilsignoredinotte/

GADEWCH SYLW

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Darganfyddwch sut mae'ch data yn cael ei brosesu.