Mae Sanremo 2023, y Jalisse sydd wedi'i wahardd o hyd yn ôl ar yr ymosodiad: "26 na, ond nid ydym yn stopio"

0
- Hysbyseb -
Jalisse


I Jalisse, hefyd am y rhifyn hwn o Sanremo, eu cau allan o'r Wyl. Ni ddewiswyd y ddeuawd, am y 26ain tro yn olynol, ymhlith y Bigs i berfformio ar lwyfan Theatr Ariston yn Sanremo. Ond mae'r Jalisse yn ei gymryd yn eironig ac nid ydynt yn rhoi'r gorau iddi: maen nhw'n penderfynu cyhoeddi post ar eu proffil Instagram lle maen nhw'n hysbysu'r cefnogwyr, er gwaethaf eu habsenoldeb yn Sanremo 2023, eu bod yn dal i ddymuno gŵyl dda a swydd dda i'r cantorion i Amadeus .

DARLLENWCH HEFYD> Y Jalisse, ar ôl siom Sanremo: “Peidiwch â’n diystyru ni am ragfarn. Gwrandewch arnom ni”

Jalisse Sanremo 2023: wedi'i wahardd eto eleni

O dan y llun o'r cwpl a gyhoeddwyd ar eu proffil Instagram, i Jalisse maen nhw'n ysgrifennu: "26 na, ond nid ydym yn stopio. Rydym mewn dyrchafiad gyda'r sengl Nadolig newydd Ni yw'r unig iachawdwriaeth y gallwch wrando arno ar bob siop ddigidol a fideos ar YouTube, ffilm Maurizio Battista nos yfory ar Cine 34 4 dirgelwch ac Angladd gyda'n trac sain a cherddoriaeth heb ei rhyddhau. Pob lwc i gast cyfoethog ac amrywiol Sanremo 2023 a phob lwc i Amadeus. Hir oes yr Ŵyl! Welwn ni chi yn fuan gyda mwy o newyddion."

 

Edrychwch ar y swydd hon ar Instagram

 

Post a rennir gan Jalisse (@jalisse_official)

- Hysbyseb -

 

- Hysbyseb -

DARLLENWCH HEFYD> Y Jalisse y tu allan i Sanremo: "Ni fyddem byth yn beirniadu dewisiadau Amadeus, nac artist arall"

I Jalisse, y ddeuawd cerddorol a gyfansoddwyd gan y priod Fabio Ricci, a aned yn 1965, e Alessandra Drusian, a aned ym 1969, yn breuddwydio am allu dychwelyd i berfformio ar lwyfan Theatr Ariston yn Sanremo ymhlith mawrion cerddoriaeth Eidalaidd. Mae eu cyfranogiad olaf yng Ngŵyl Sanremo yn dyddio'n ôl i 1997, y flwyddyn a'u harweiniodd i fuddugoliaeth diolch i'w cân Afonydd o eiriau. Yn yr un flwyddyn, cymerodd y ddeuawd ran yn yEurovision Song Contest yn Dublin, gan gymmeryd y pedwerydd safle.

DARLLENWCH HEFYD> Mae'r Jalisses yn ymateb i Amadeus: "Byddwn yn parhau i weithio'n galed, ond hefyd i gwyno pan fydd yn iawn"

Eithrio Jalisse Sanremo: ni fydd y ddeuawd comic yn rhoi'r gorau iddi a bydd yn ceisio eto ar gyfer Sanremo 2024

Ond nid yw'n ymddangos bod y Jalisse yn rhoi'r gorau iddi ac, yn ôl pob tebyg, byddan nhw'n ceisio mynd yn ôl ar lwyfan Sanremo eto'r flwyddyn nesaf, fel y gellir deall o'r sylwadau a adawyd o dan bost y cwpl. Y llynedd, ar ôl cael ei gwrthod eto gan Ŵyl Gerdd yr Eidal, ysgrifennodd Jalisse siomedig a blin: “Nid yw'r ailgychwyn enwog at ddant pawb: nid oes gennym Jalisse le ar staff Gŵyl Sanremo, ond gallwn siarad amdanom ni a gwneud dyfynbrisiau. Pa gân wnaethon ni ei chyflwyno eleni ar gyfer Sanremo 2022? Cân am ffeindio ein hunain a beth sydd angen i ni gofio i fynd yn ôl at bwy oedden ni: teitl Dyma'n union yr hyn yr ydym ar goll“. A fydd y dyfroedd yn dal i fod mor dawel? Neu a fydd datblygiadau?

- Hysbyseb -
Erthygl flaenorolHarry a Meghan, sut ymatebodd y teulu brenhinol i'r trelar ar gyfer eu dogfennau? Spoiler: ddim yn dda
Erthygl nesafUpaya, dull Zen hynafol i ryddhau'ch hun o'r ddolen o bryderon
Mae'r rhan hon o'n Cylchgrawn hefyd yn delio â rhannu'r erthyglau mwyaf diddorol, hardd a pherthnasol a olygwyd gan Blogiau eraill a chan y Cylchgronau pwysicaf ac enwog ar y we ac sydd wedi caniatáu eu rhannu trwy adael eu porthwyr yn agored i'w cyfnewid. Gwneir hyn am ddim ac nid er elw ond gyda'r unig fwriad i rannu gwerth y cynnwys a fynegir yng nghymuned y we. Felly ... pam dal i ysgrifennu ar bynciau fel ffasiwn? Y colur? Y clecs? Estheteg, harddwch a rhyw? Neu fwy? Oherwydd pan fydd menywod a'u hysbrydoliaeth yn ei wneud, mae popeth yn ymgymryd â gweledigaeth newydd, cyfeiriad newydd, eironi newydd. Mae popeth yn newid ac mae popeth yn goleuo arlliwiau ac arlliwiau newydd, oherwydd mae'r bydysawd benywaidd yn balet enfawr gyda lliwiau anfeidrol a newydd bob amser! Mae deallusrwydd wittier, mwy cynnil, sensitif, mwy prydferth ... ... a harddwch yn achub y byd!