Mwgwd Unioni: y masgiau wyneb Pixi Beauty newydd

0
Mwgwd cywiro
- Hysbyseb -

Yn enwog am ei linell ddi-greulondeb, sy'n rhoi cyffyrddiad iach a goleuol i'r croen, Harddwch Pixi wedi penderfynu ehangu ei ystod eang o gynhyrchion gofal croen trwy gyflwyno llinell newydd o fasgiau wyneb: y Mwgwd Unioni.

Mae'n anodd heddiw dod o hyd i fenyw nad yw'n gofalu am ei chroen gyda threfn gofal croen. Mae yna rai sy'n well ganddynt fasgiau ffabrig, sydd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a'r rhai sy'n well ganddynt fasgiau hufen.

Roedd Pixi Beauty eisiau rhoi llinell o fasgiau o gwead jeli addas ar gyfer pob math o groen.

Cyn adolygu cynnyrch rwyf bob amser yn ceisio ei brofi am gyfnod penodol fel y gallaf roi argraff wirioneddol ohonof a cheisio eich cynghori ar yr hyn y gallai ei wneud i chi.

- Hysbyseb -

Ond yn awr gadewch i ni fynd i ddarganfod y Mwgwd Unioni gan Pixi Beauty.

Mwgwd Meddyginiaeth Rhosyn

rhosyn-meddyginiaeth-mwgwd-pixi

La Mwgwd Meddyginiaeth Rhosyn yn fwgwd sy'n cyflawni gweithred tynhau a maethlon, sy'n arbennig o addas ar gyfer croen sych. Yn cynnwys cymysgedd o rosyn, olew argan, tyrmerig a gotu kola, mae'n gweithredu trwy faethu a darparu'r lefel gywir o hydradiad sydd ei angen ar y croen. Mae ei echdynion planhigion a'i faetholion yn helpu'r croen i adfywio a hydradu ei hun.

Gallwn briodoli'r buddion y mae'r Rose Remedy Mask yn eu rhoi i ni i'w gynhwysion gweithredol fel:

 • Olew Rosehip sy'n helpu'r croen i adfywio a hydradu ei hun yn ddwfn
 • Gotu kola sydd â gweithred lleddfol
 • Olew Argan gydag eiddo llyfnu a maethlon
 • Tyrmerig sy'n gwarantu amddiffyniad gwrthocsidiol

Mwgwd Meddyginiaeth Llaethog

llaethog-meddyginiaeth-mwg-pixi

O gymysgedd o gnau coco, Camri, ceirch a helygen y môr daw'r Mwgwd Meddyginiaeth Llaethog gyda gweithred tynhau a lleithio. Mae ei faetholion a'i ddarnau o blanhigion yn ei wneud yn fwgwd perffaith ar gyfer croen sensitif. Mae'r Mwgwd Meddyginiaeth Llaethog yn gweithredu'n lleithio ac yn lleddfol ac yn lleihau cochni ar unwaith.


Ei asedau yw:

 • Cnau coco sy'n rhoi hydradiad dwfn ac yn meddalu'r croen
 • Echdyniad ceirch gyda gweithrediad llyfnu a lleithio
 • Camri sy'n adnabyddus am ei briodweddau tawelu
 • Helygen y môr sy'n hydradu ac yn lleihau cochni

Mwgwd Meddyginiaeth Fitamin-C

fitamin-c-meddyginiaeth-mwgwd-pixi

Gwyddys yn awr fod mae hufenau, serumau, ffiolau sy'n cynnwys fitamin C yn gwrthocsidyddion pwerus y mae eu defnydd cyson yn hanfodol ar gyfer gweithred gwrth-heneiddio ac i roi golau i'r croen trwy ddileu'r effaith afloyw. Ymhlith fy hoff gynhyrchion gan Pixi Beauty nid oes byth brinder cynhyrchion ar gyfer gofal croen iach a da sy'n cynnwys fitamin C.

- Hysbyseb -

La Mwgwd Meddyginiaeth Fitamin-C mwgwd ydyw gyda phwer goleuo. Mae'n gyfuniad persawrus iawn o ffrwythau sitrws, ginseng, te gwyrdd ac asid ferulic. Mae ei faetholion a'i echdynion planhigion yn ei wneud yn a 'rhaid bod' i roi golau ac egni i'r croen. Mae'n hwb ynni ar gyfer croen blinedig.

Cynhwysion gweithredol y mwgwd hwn yw:

 • Ffrwythau sitrws sy'n bywiogi ac yn lliwio'r croen
 • Asid ferulic gydag eiddo gwrthocsidiol
 • Te gwyrdd sydd, gydag eiddo gwrthocsidiol, yn mynd i gryfhau'r croen
 • Ginseng gyda phŵer adfywio

Dull o ddefnyddio

Mae gan Fasgiau Remedy Pixi Beauty sbatwla bach sy'n ein helpu i godi'r cynnyrch i'w roi ar groen wedi'i lanhau. Unwaith y bydd y mwgwd wedi'i gymhwyso'n gyfartal, gadewch ef ymlaen am 10 munud ac yna rinsiwch neu tynnwch gyda lliain microffibr llaith.

Gellir defnyddio'r Mygydau Unioni yn unigol neu mewn cyfuniad â'i gilydd yn dibynnu ar yr ardal i'w thrin. Er enghraifft, mae'n bosibl defnyddio'r Mwgwd Meddyginiaeth Llaethog a'r Mwgwd Unioni Fitamin-C mewn synergedd.

Rwy'n argymell Pixi's Remedy Masks i bawb sydd am ddod â hydradiad dwfn i'r croen, ynghyd â'r holl fuddion eraill sy'n dod gydag ef ac yr wyf wedi dweud wrthych amdanynt.

Maent yn fasgiau sy'n addas ar gyfer pob math o groen o'r sychaf a'r mwyaf sensitif i gyfuniad a chroen olewog.

Yn cynnwys maetholion a darnau o blanhigion, heb baraben, mae Mygydau Meddyginiaeth Pixi Beauty yn 'rhaid eu cael' ar gyfer gofal croen di-ffael.

Gallwch ddod o hyd i adolygiadau o gynhyrchion Pixi eraill yma:

Gan GJulia

- Hysbyseb -

GADEWCH SYLW

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Darganfyddwch sut mae'ch data yn cael ei brosesu.