Gazidis yn gadael Milan

0
- Hysbyseb -
Ffarwelio â Ivan Gazidis â Milan

Mae Ivan Gazidis yn gadael Milan ar ôl 4 blynedd o berthynas gyda'r tîm.

"Cyhoeddodd AC Milan heddiw y bydd contract Ivan Gazidis yn dod i ben ar Ragfyr 5, 2022. Ymunodd Ivan Gazidis ag AC Milan fel Prif Swyddog Gweithredol ym mis Rhagfyr 2018 ac mae wedi arwain y clwb trwy gyfnod o dwf a moderneiddio, y ddau ar y cae, y ddau ar gyfer eraill gweithgareddau sy’n ymwneud â’r busnes”.

Felly mae'n ysgrifennu clwb Rossoneri sy'n cyfarch cymeriad sy'n gallu bod gyda'r tîm am 4 blynedd bwysig iawn.

Gwnaeth Gazidis sylwadau ar y nodyn gan egluro: “Byddaf yn gadael Milan ar ôl pedair blynedd hyfryd a heriol. Mae arnaf ddyled fawr i'r clwb hwn, ei bobl, ei gefnogwyr a'r ddinas hon, yr wyf yn argyhoeddedig sydd wedi achub fy mywyd yn llythrennol. Os yw Milan heddiw mewn gwell sefyllfa na phan gyrhaeddais, mae hynny'n gyfan gwbl oherwydd gwaith yr holl bobl o'm cwmpas. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd y gwerthoedd sefydlu hyn, a ddygwyd ymlaen gan holl bobl y Clwb, yn gwthio Milan tuag at nodau newydd yn y blynyddoedd i ddod. Yn olaf, hoffwn anfon diolch arbennig i'n cefnogwyr. Mae ein cefnogwyr wedi cefnogi’r Clwb (a minnau) drwy amseroedd anodd, diolch i’w dyfalbarhad a’u cryfder. Byddaf bob amser yn cadw yn fy nghalon sut y gwnaethant fy nghefnogi yn ystod fy salwch. Maent yn haeddu llawer. Cyn bo hir byddaf yn gadael fy nghyfrifoldeb yn y Clwb, ond bydd y Clwb bob amser yn aros o fewn fi”.

- Hysbyseb -

Cyfarchiad twymgalon gan Gazidis sydd felly yn gwahanu oddi wrth y tîm sydd wedi cadw cwmni iddo ers 4 blynedd. Blynyddoedd cymhleth ac ar yr un pryd eithriadol sydd wedi nodi hanes tîm Rossoneri am byth.

Cyfarchiad sydd â rhywbeth o felancholy ac sy'n gweld ymateb ffigurau pwysig eraill Milan.

- Hysbyseb -

Mae Paolo Scaroni, llywydd y tîm, yn diolch iddo am gynrychioli gwerthoedd y tîm orau.

Mae Gazidis yn dyrchafu'r angerdd a roddwyd yn ei waith a'r ffordd unigryw y cymerodd ran ym mhrofiad Milan.

Cyfarchiad pwysig gan y Prif Swyddog Gweithredol sy'n gadael ei swydd ar ôl blynyddoedd lawer wrth y llyw ym Milan.

Cyfarchiad gyda scudetto i allu brolio, gyda choncwest y bencampwriaeth a wnaed gan Milan yn nhymor 2021/2022.

Er nad yw pethau'n mynd yn dda iawn yn y bencampwriaeth hon, gall Gazidis frolio ei fod wedi arwain y tîm i'r bencampwriaeth.

Wedi'r cyfan, ni allwch ennill bob blwyddyn. Felly cyfarchiad i'r Prif Swyddog Gweithredol pwysig hwn.


L'articolo Gazidis yn gadael Milan ei gyhoeddi gyntaf ar Blog Chwaraeon.

- Hysbyseb -
Erthygl flaenorolDamwain i Cecilia Rodriguez ac Ignazio Moser: gyda hwy hefyd Marco Fantini
Erthygl nesafMae'r stori hon yn ein dysgu bod hapusrwydd yn y pethau bach
Mae'r rhan hon o'n Cylchgrawn hefyd yn delio â rhannu'r erthyglau mwyaf diddorol, hardd a pherthnasol a olygwyd gan Blogiau eraill a chan y Cylchgronau pwysicaf ac enwog ar y we ac sydd wedi caniatáu eu rhannu trwy adael eu porthwyr yn agored i'w cyfnewid. Gwneir hyn am ddim ac nid er elw ond gyda'r unig fwriad i rannu gwerth y cynnwys a fynegir yng nghymuned y we. Felly ... pam dal i ysgrifennu ar bynciau fel ffasiwn? Y colur? Y clecs? Estheteg, harddwch a rhyw? Neu fwy? Oherwydd pan fydd menywod a'u hysbrydoliaeth yn ei wneud, mae popeth yn ymgymryd â gweledigaeth newydd, cyfeiriad newydd, eironi newydd. Mae popeth yn newid ac mae popeth yn goleuo arlliwiau ac arlliwiau newydd, oherwydd mae'r bydysawd benywaidd yn balet enfawr gyda lliwiau anfeidrol a newydd bob amser! Mae deallusrwydd wittier, mwy cynnil, sensitif, mwy prydferth ... ... a harddwch yn achub y byd!