Basciano a Sophie, Alfonso Signorini yn difetha enw eu merch

0
- Hysbyseb -
Alessandro a Sophie Gf Vip

Gaffe enfawr i'r brenin clecs Alfonso Signorini. Yn ystod y bennod o Brawd Mawr VIP 7, a ddarlledwyd ar Ragfyr 5, siaradodd yr arweinydd am y cwpl a ffurfiwyd gan Sophie Codegoni e Alexander Basciano, sydd wedi cyhoeddi yn ddiweddar y byddant yn dod yn rhieni yn fuan. Ar ben hynny, roedd y cwpl yn westai i Silvia Toffanin a wir iawn, pan gyhoeddwyd y bydd Sophie ac Alessandro yn croesawu a Sissy. Fodd bynnag, yn ystod y bennod, gadewch i Signorini lithro enw'r plentyn yn y dyfodol, sy'n dal i gael ei gadw'n gyfrinachol gan y rhieni.

DARLLENWCH HEFYD> Mae Sophie Codegoni ac Alessandro Basciano yn datgelu rhyw eu plentyn cyntaf: merch yw hi!

- Hysbyseb -


Enw merch Sophie a Basciano: Celine fydd hi

Datgelodd Alfonso, yn ystod sgwrs â Sonia Bruganelli, i'r cyhoedd y bydd merch Sophie ac Alessandro yn cael ei galw Celine, heb fod yn ymwybodol bod yr enw yn dal yn gyfrinach. Ar y pwynt hwnnw ymyrrodd Julia Salemi a ddywedodd: “Alfonso, mae gennych chi difetha il Nome“. Yr ateb gan uniongyrchol Chi a ddywedodd: “Ond pam nad aethon nhw i wir iawn?" ac atebodd Salemi: "Do, ond ni ddywedasant yr enw". Ateb a adawodd yr arweinydd yn ddryslyd a ddaeth i'r casgliad: “O, Celine yw ei henw, oni ddywedon nhw hynny felly? O wel".

Alfonso Signorini Gf vip 7
Llun: swyddfa'r wasg Mediaset

DARLLENWCH HEFYD> Sophie Codegoni, pwy yw ei holl gyn-gariadon? O Fabrizio Corona i Alessandro Basciano

- Hysbyseb -

Alfonso Signorini gaffe Gf Vip 7: beth mae Sophie Codegoni ac Alessandro Basciano yn ei ddweud?

Felly dim cyfrinachau i Sophie Codegoni ac Alessandro Basciano: y ddau ar ôl datgelu rhyw babi'r dyfodol yn stiwdio wir iawn, yn awr bydd yn rhaid iddynt ddelio ag ef spoiler gan Alfonso Signorini ynghylch enw eu merch. Er gwaethaf yr hyn a ddigwyddodd wedi dod firaol ar gyfryngau cymdeithasol, nid yw'r cwpl wedi gwneud hynny eto sylw y ffaith. Fodd bynnag, ymddangosodd stori ym mhroffil Instagram Sophie Codegoni lle postiodd mam y dyfodol y darn pennod gyda sbwyliwr Alfonso gyda dwy galon a'r gair "Ewythrod“, ymroddedig i Sonia Bruganelli ac yn union i Signorini. Oedd popeth wedi'i baratoi bryd hynny?

- Hysbyseb -
Erthygl flaenorolIlary Blasi amser cinio gyda'r teulu: mae cefnder Totti yno hefyd
Erthygl nesafGwobrau Ffasiwn Prydain 2022, mae Rita Ora yn dathlu'r XNUMXau cynnar: mae'r edrychiad yn dryloyw!
Mae'r rhan hon o'n Cylchgrawn hefyd yn delio â rhannu'r erthyglau mwyaf diddorol, hardd a pherthnasol a olygwyd gan Blogiau eraill a chan y Cylchgronau pwysicaf ac enwog ar y we ac sydd wedi caniatáu eu rhannu trwy adael eu porthwyr yn agored i'w cyfnewid. Gwneir hyn am ddim ac nid er elw ond gyda'r unig fwriad i rannu gwerth y cynnwys a fynegir yng nghymuned y we. Felly ... pam dal i ysgrifennu ar bynciau fel ffasiwn? Y colur? Y clecs? Estheteg, harddwch a rhyw? Neu fwy? Oherwydd pan fydd menywod a'u hysbrydoliaeth yn ei wneud, mae popeth yn ymgymryd â gweledigaeth newydd, cyfeiriad newydd, eironi newydd. Mae popeth yn newid ac mae popeth yn goleuo arlliwiau ac arlliwiau newydd, oherwydd mae'r bydysawd benywaidd yn balet enfawr gyda lliwiau anfeidrol a newydd bob amser! Mae deallusrwydd wittier, mwy cynnil, sensitif, mwy prydferth ... ... a harddwch yn achub y byd!