Tonya

0
chwaraeon
- Hysbyseb -

«Mae'n ddrwg gen i, ond nid chi yw'r ddelwedd yr ydym am ei rhoi i'n gwlad».

Gall datganiadau fel hyn ddod â bywyd unrhyw athletwr i ben, yn enwedig os ydynt yn gwybod eu bod yn dalent go iawn ar gyfer eu camp.

Maent yn syniadau i'w condemnio yn gryf y dyddiau hyn ac y byddai rhyfel cyfryngau go iawn yn torri allan, ond yn anffodus gyrfa chwaraeon Tonya Harding wedi mynd trwy'r oes anghywir.

Tonya yw prif gymeriad y ffilm o'r un enw, “Fi, Tonya” yn yr iaith wreiddiol, a ryddhawyd yn y sinema yn 2017. Mae'n “biopic”: genre ffilm yn seiliedig ar ail-greu bywgraffiad o gymeriad bywyd go iawn, yn yr achos hwn y sglefrwr ffigur yr Unol Daleithiau.

Nid yw hon, fodd bynnag, yn ffilm glasurol sy'n canolbwyntio ar un person. Mae’n amlwg bod y ddwy awr (bron) o ffilm yn troi o amgylch ei bywyd, ond maent yn saig ochr i ddeall y cymeriad ac yn ceisio deall y ffaith y mae hi, yn lle hynny, yn wirioneddol adnabyddus yn fyd-eang: y ddamwain iddi cystadleuydd Nancy Kerrigana gynhaliwyd ar Ionawr 6, 1994.

- Hysbyseb -

Tonya yn cael ei chwarae gan y hardd Margot Robbie, sy'n dehongli'n wych yr holl boen a'r emosiynau y mae'r fenyw wedi'u profi ac y mae'n eu profi, ar adegau, â phinsiad o eironi. Dysgodd y coreograffi a astudiwyd iddi gan Sarah Kawahara, cyn goreograffydd Nancy Kerrigan, gyda chymorth CGI ar gyfer yr echel driphlyg. Yn wir, mae Tonya Harding hefyd ac yn anad dim yn enwog am fod yr ail fenyw erioed i berfformio'r echel driphlyg, naid yn gwneud i'r corff gylchdroi dair gwaith a hanner yn yr awyr, gan bwyntio'r llafn ymlaen ar yr ymyl allanol chwith. Mae'n ymarfer sy'n gofyn am lawer o gryfder corfforol, a dyna pam y credwyd ei fod gwrywaidd yn bennaf.

Y ddau ffigwr allweddol arall yn y “stori dylwyth teg” hon yw ei mam lem, LaVona (Allison Janney, yr Actores Gefnogol Orau), a’i chariad ymosodol, Jeff Gillooly (Sebastian Stan). Roedd y ddau yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd y ferch, ond roedd ganddyn nhw bob amser agweddau negyddol tuag ati. Ymarferion blinedig ers pan oeddwn i'n blentyn, nid hyd yn oed gadael iddi fynd i'r ystafell ymolchi, oedd trefn y dydd ar gyfer LaVona. Curodd Jeff, o'i ran ef, a'i bygwth fel mater o drefn.

P'un a oedd damwain Nancy yn wir ai peidio mae'n debyg na fyddwn ni byth yn gwybod, ond yn sicr ni wnaeth stori ei bodolaeth ei helpu i wneud hynny. dod o hyd i'r cydbwysedd cywir hyd yn oed oddi ar y trac.

Chwaraewyd rhai o'r caneuon ar y trac sain gan y sglefrwr ei hun. Ymhellach, ymhlith yr ail-greadau sinematograffig, y cyfarwyddwr Craig gillespie wedi mewnosod cyfweliadau go iawn a rhai delweddau o'r briodas rhwng y ddau berson ifanc. Ymhellach, mae bodysuits Robbie yn union yr un fath â'r rhai yr oedd y ferch yn eu gwnïo iddi hi ei hun ac yna'n cael eu defnyddio mewn cystadlaethau i geisio arbed delwedd. Yn yr olygfa olaf, gwelwn y ffilm go iawn o'r dienyddiad echel driphlyg. Yn fyr, mae sylw i fanylion yn obsesiynol ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan y gwyliwr, gan ein bod yn dal i fod eisiau talu gwrogaeth i bencampwr gwych.

- Hysbyseb -

Il paid ag ymddiried yn neb yn y byd i Tonya mae'n debyg iddo gael ei eni diolch i'w mam, ond yn sicr fe'i pwysleisiwyd gan ei gyrfa chwaraeon nad oedd yn hawdd o gwbl.

Am y tro, roedd yn un go iawn dafad ddu o sglefrio ffigwr. Gofynnwyd i'r athletwyr fod yn dywysogesau iâ: main, main a chyda wyneb angylaidd, yn ogystal â theulu model y tu ôl iddynt a oedd yn eu cefnogi nid yn unig yn emosiynol, ond hefyd yn economaidd. Pob nodwedd oedd gan ein prif gymeriad yn ddiffygiol. Nid oedd Tonya yn cyd-fynd â'r disgwyliadau sydd mor chwenychedig gan y beirniaid ers hynny roedd yn llawer mwy ffit yn gorfforol o'i gymharu â'r lleill ac roedd ei fodolaeth oddi ar y trac yn unrhyw beth ond rosy. Gallai wneud triciau sglefrio bendigedig, ond ni chafodd ei gwobrwyo â'r sgôr yr oedd ymarfer o'r fath yn ei haeddu. Roedd hyn, wrth gwrs, yn mynd i ychwanegu tanwydd at y cymeriad hynod o gryf oedd ganddo eisoes.

Ac yma, fel pe na bai tynged eisoes wedi bod yn gwatwar digon gyda hi, yn holl anhrefn bywyd hefyd yn cyd-fynd pen-glin drylliedig Nancy.

Yn ôl Jeff (dyfyniad ffilm): «Mae pawb yn cofio hanes y ddamwain yn wahanol». Fel sy'n digwydd yn aml gyda'r math hwn o ddigwyddiad, chwyddwyd y sefyllfa yn raddol, yn gorfod cael ei throsglwyddo o enau i enau, ac erbyn y diwedd gallai rhai bron a dyngu ei bod yn ymarferol wedi ei saethu i farwolaeth.

Afraid dweud, ni chlywyd unrhyw un o esboniadau Tonya: ei rhai hi trawsnewid yn anghenfil America yr oedd yn awr yn derfynol.

Heddiw fe wnaethon ni orchuddio ochr arall y fedal chwaraeon. Mae sefyllfa heddiw yn bendant yn mynd i wella, ond gwahaniaethu ni chaiff y cyfryw byth ei ddileu yn llwyr. Yn syml, maent yn cuddio mewn mannau eraill o dan wahanol ffurfiau, ar ffurf hiliaeth neu homoffobia. Mae hanes Tonya Harding ni ddylid ei ddiystyru na’i anghofio, ond dylid ei ddefnyddio fel enghraifft o bopeth na ddylai ein byd fod.

L'articolo Tonya O Chwaraeon wedi ei eni.

- Hysbyseb -
Erthygl flaenorolCafodd Taylor Mega fflyrtiad gyda dau gystadleuydd Big Brother Vip 7
Erthygl nesafY gwahaniaeth rhwng problem a gwrthdaro y dylech chi ei wybod
Mae'r rhan hon o'n Cylchgrawn hefyd yn delio â rhannu'r erthyglau mwyaf diddorol, hardd a pherthnasol a olygwyd gan Blogiau eraill a chan y Cylchgronau pwysicaf ac enwog ar y we ac sydd wedi caniatáu eu rhannu trwy adael eu porthwyr yn agored i'w cyfnewid. Gwneir hyn am ddim ac nid er elw ond gyda'r unig fwriad i rannu gwerth y cynnwys a fynegir yng nghymuned y we. Felly ... pam dal i ysgrifennu ar bynciau fel ffasiwn? Y colur? Y clecs? Estheteg, harddwch a rhyw? Neu fwy? Oherwydd pan fydd menywod a'u hysbrydoliaeth yn ei wneud, mae popeth yn ymgymryd â gweledigaeth newydd, cyfeiriad newydd, eironi newydd. Mae popeth yn newid ac mae popeth yn goleuo arlliwiau ac arlliwiau newydd, oherwydd mae'r bydysawd benywaidd yn balet enfawr gyda lliwiau anfeidrol a newydd bob amser! Mae deallusrwydd wittier, mwy cynnil, sensitif, mwy prydferth ... ... a harddwch yn achub y byd!