26.1 C
Milaan
Dinsdag 3 Oktober 2023
Tuis Beleid Privaatheid

Beleid Privaatheid


PRIVAATHEIDSBELEID

Inligting kragtens artikel 13 van die wetgewing van 196/2003 vir die verwerking van sensitiewe data:

Geagte besoeker,

ingevolge wetgewingbesluit 196/2003, oor die beskerming van persone en ander onderwerpe rakende die verwerking van persoonlike data, sal die verwerking van inligting rakende u gebaseer wees op beginsels van korrektheid, wettigheid en deursigtigheid en die beskerming van u vertroulikheid en u regte.

Ingevolge artikel 13 van die bogenoemde besluit gee ons u dus die volgende inligting.

1. Die sensitiewe data wat u verskaf, sal vir die volgende doeleindes verwerk word:

Stuur insiggewende e-posse.
Stuur aanbiedings en afslag.
Stuur nuusbriewe na die e-posadres wat u uitgereik het.

2. Die behandeling sal op die volgende maniere uitgevoer word: handleiding en gerekenariseerd

3. Die verskaffing van gegewens is verpligtend en enige weiering om sodanige gegewens te verskaf, kan lei tot die nie-uitvoering van die kontrak en / of die nie-voortsetting van die verhouding.

4. Die data sal nie aan ander onderwerpe bekend gemaak word nie en ook nie versprei word nie

5. Die databeheerder is: Studio Color di De Vincentiis Regalino, Via Da Denominare 1, 15 - 65020 Turrivalignani (PE), e-pos [e-pos beskerm]

- Advertensie -

6. U kan te eniger tyd u regte teenoor die verwerkingsbeheerder uitoefen, kragtens artikel 7 van die wetsbesluit 196/2003, wat u vir u gerief volledig weergee:

Wetsbesluit n.196 / 2003,
Art.7 - Reg op toegang tot persoonlike data en ander regte

1. Die belanghebbende het die reg om bevestiging te verkry van die bestaan ​​of nie van persoonlike inligting rakende hom nie, al is dit nog nie opgeteken nie, en hul kommunikasie in 'n verstaanbare vorm.

2. Die belanghebbende het die reg om die aanduiding te verkry:

a) die oorsprong van die persoonlike data;
b) die doeleindes en metodes van die verwerking;
c) van die logika wat toegepas word in geval van behandeling wat met behulp van elektroniese instrumente uitgevoer word;
d) die identiteit van die eienaar, bestuurder en die verteenwoordiger aangestel kragtens artikel 5, paragraaf 2;
e) die onderwerpe of kategorieë van onderwerpe aan wie die persoonlike data gekommunikeer kan word of wat hulle kan leer as aangewese verteenwoordiger in die staat, bestuurders of agente.

3. Die belanghebbende het die reg om:

a) opdatering, regstelling of, indien belangstel, integrasie van data;
b) die kansellasie, omskakeling na anonieme vorm of blokkering van data wat in stryd met die wet verwerk word, insluitend data wat nie bewaar hoef te word vir die doeleindes waarvoor die data versamel of daarna verwerk is nie;
c) die bewyse dat die bedrywighede waarna in letters a) en b) verwys word, ook onder die aandag gebring is van diegene aan wie die data gekommunikeer of versprei is, behalwe in die geval waarin hierdie vervulling onmoontlik blyk of behels die gebruik van middele wat klaarblyklik buite verhouding tot die beskermde reg is.

4. Die belanghebbende het die reg om geheel of gedeeltelik beswaar te maak teen:

a) om legitieme redes, die verwerking van persoonlike inligting rakende hom, selfs al is dit van toepassing op die doel van die versameling;
b) tot die verwerking van persoonlike inligting rakende hom met die doel om advertensies of direkte verkoopsmateriaal te stuur of om marknavorsing of kommersiële kommunikasie uit te voer.


Koop verkeer vir u webwerf